Kategorie
Java tutorial

Pętle.

Dzisiaj wyjątkowo prosty, lecz bardzo istotny temat. Pętle są wykorzystywane w niemal każdym programie. Pozwalają na wykonanie fragmentu kodu wielokrotnie.

Rodzaje pętli:

  • while
  • do while
  • for
  • foreach

Pętla while jest najbardziej potrzebna wtedy, gdy liczba wykonanych powtórzeń jest nieznana, lecz warunek musi zostać spełniony.

Działanie tej pętli w praktyce pokaże w poniższych przykładach.

Schemat:

Przykład 1:

Wynik:

Przykład 2:

Wynik:


Kolejną odmianą while jest pętla o nazwie do while. Różnią się tym, że pętla do while zostanie wykonana chociaż raz, przed sprawdzeniem czy warunek jest prawdziwy.

Schemat:

Przykład 1:

Wynik:

Przykład 2:

Wynik:


Pętla for wykonuje się aż do momentu, gdy warunek przestanie być prawdziwy. Tutaj już dokładnie wiemy ile razy warunek będzie powtarzany.

 Zasada działania jest dokładnie taka sama jak w przypadku pętli while, a zapis jest spójniejszy i bardziej czytelny.

Schemat:

Przykład 1:

Wynik:

Zmienna – jest wykonywana tylko raz, kiedy pętla się rozpoczyna;

Warunek – zwraca wartość logiczną „true” lub „false”;

Modyfikacja zmiennej – zmienna, która jest zmieniana przy każdym wykonaniu pętli. Może być zwiększana albo zmniejszana.


Pętla foreach jest to już ostatnia, a co za tym idzie najtrudniejsza pętla jaka jest stosowana w javie. Modyfikacja pętli for, która pozwala szybkie i proste iterowanie po tablicy.

Pętla foreach ma dwie dosyć ważne cechy:

  • punktowane są wszystkie elementy tablicy
  • procesuje elementy w kolejności od pierwszego do ostatniego

Schemat:

Przykład 1:

Wynik:


Jak da się zauważyć w powyższych przykładach, pętle można stosować w kilku częściach projektu. Sprawiają, że kod jest bardziej czytelny i przejrzysty. Nauka nie zajmie Ci dużo czasu, jeśli załapiesz temat to zapewniam Cię, że będziesz wykorzystywał pętle w niemal każdym projekcie.Pamiętaj o FB 😊.