Kategorie
Java tutorial

Instrukcje warunkowe „if” oraz „switch”.

Hej, kolejnym wpisem nauczę Cię bardzo istotnych w programowaniu warunków.

W Javie wyróżniamy dwa rodzaje instrukcji wyboru:

  • Instrukcja if
  • Instrukcja switch

Pierwsza z nich zakłada warunek i weryfikuje, czy dany warunek zwraca wartość true lub false.

Jeśli podany warunek jest spełniony blok kodu jest wywołany.

Jeżeli liczba jest większa w tym wypadku od 0, program wydrukuje „Poprawność”

Natomiast, gdy liczba będzie mniejsza od 0, to program nie powinien wykazać poprawności.

Instrukcja if…..else jest to bardziej rozwinięta instrukcja if, nieco rozbudowana o większej funkcjonalności. Jest stosowana, by wykonać blok kodu, gdy postawiony warunek jest fałszywy.

W taki sposób pokazałem, że liczba 25 < 50, dlatego system ominął kod zapisany po instrukcji if, a pod uwagę wziął bezpośrednio kod instrukcji else.

Oczywiście sposobów kombinacji jest dużo, między innymi:

Instrukcja if…else…if stosowana jest, gdy chcemy iść w stronę bardziej sprecyzowanych warunków. Jeśli jeden z warunków zakłada prawdę, reszta jest pomijana i niesprawdzana.

Przykład:

Kolejną instrukcją stosowaną w Javie jest tak zwana instrukcja switch.

Jest używana wtedy, gdy chcemy porównać zmienną warunkową z podanymi wartościami. Na podstawie tego wykonuje blok kodu.

Przykład:

Case – wartość musi być stała lub oznaczona literą. Nie można używać zmiennych. Wszystkie jej wartości nie mogą być zduplikowane.

Break – przerywa wykonanie określonego bloku case. Jeśli jednak zostanie pominięta sprawdzany jest kolejny przypadek case.

Default – ten blok zostaje wykonany, wtedy kiedy żaden z przypadków nie będzie pasował do parametru.

To na tyle z instrukcji warunkowych w Javie. Jest to bardzo prosty temat, którego warto się na uczyć.

Jeśli chcesz być informowany o kolejnych wpisach zostaw po sobie ślad na naszym  FB 😊.