Kategorie
Java tutorial

Typy danych i zmienne.

Cześć, dzisiaj zajmiemy się omówieniem zmiennych, które będą towarzyszyć nam w każdym projekcie.

Na wstępie przypomnę, że komentarz rozpoczynamy od „//”, kod właśnie po tych znakach nie jest brany pod uwagę.

Schemat definiowania zmiennej:

[ typ ] [ nazwa zmiennej ] = [ wartość ]

TYPY DANYCH

Poniżej wykorzystam zmienne statyczne, które zawierają maksymalne wartości poszczególnych typów.

Na temat definiowania zmiennych statycznych oraz definicja STATIC będzie omówiona w kolejnych częściach.

Zgodnie z powyższym, MIN_VALUE to zmienna statyczna, która reprezentuje konkretną wartość, a dlatego ze jest statyczna można po kropce użyć jej na klasie reprezentującej typ prosty, gdyż każdy typ prosty w Javie ma swój odpowiednik (opakowanie) w klasie.

Cały kod z dzisiejszego wpisu będzie zawierał się w klasie Main w metodzie main, czyli pierwszej metodzie statycznej, która uruchamia cały projekt. Ten temat również poruszę w kolejnych częściach.

Typ prosty byte ma Byte, int ma Integer, char ma Charakter, boolean ma Boolean itp.

byte – 1 bajt – zakres od -128 do 127

Po uruchomieniu programu pokazuje nam się zakres – od najmniejszej do najwiekszej liczby zmiennej:

short – 2 bajty – zakres od -32 768 do 32 767

Konsola:

int – 4 bajty – zakres od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

Konsola:

Własnie int jest najbardziej powszechnym typem. Jego minimalny jak i maksymalny zakres starcza do większości operacji.

long – 8 bajtów – zakres od -2^63 do (2^63)-1

Posiada przyrostek L, lub l. Z uwagi na to, że L jest bardziej czytelne niż l, to zaleca się używanie tej pierwszej formy.

Konsola:

float – 4 bajty – max ok 6-7 liczb po przecinku (posiadają przyrostek F, lub f)

W przypadku zmiennej „float” musimy pamiętać, by na końcu dopisać literę F, w innym wypadku system myśli, że mówimy o zmiennej double.

Konsola:

double – 8 bajtów – max ok 15 cyfr po przecinku (posiadają przyrostek D, lub d)

Konsola:

Przy dwóch ostatnich zmiennych należy pamiętać, że wartości zapisujemy po kropce a nie po przecinku.

char – znak, który służy do reprezentacji pojedynczych znaków. Wartości char zapisujemy w apostrofie.

Konsola:

 boolean – reprezentuje tylko dwie wartości:

  • true,
  • false.

Przypadek true:

Konsola:

Przypadek false:

Dzisiaj to na tyle, mam nadzieję, że choć trochę wzbogaciłem oraz uzupełniłem Twoją wiedzę o zmiennych w Javie.

Pamiętaj o FB, to tam otrzymasz informację o kolejnym wpisie.

POWODZENIA 😊